ZpětÚvodní strana » Aktuality » Lhůty řízení na katastru nemovitostí dosahují až několika měsíců
21.03.2014 16:58

Lhůty řízení na katastru nemovitostí dosahují až několika měsíců

Lhůty řízení na katastru nemovitostí dosahují až několika měsíců

21.3.2014 - Majitelé nemovitostí na straně jedné, kteří se rozhodli svou nemovitost prodat a kupující na straně druhé, kteří se odhodlali pořídit si své nové vysněné bydlení, zažívají po novém roce velmi krušné chvíle. Účastníci řízení probíhajících od 1.1.2014 se musí obrnit značnou mírou trpělivosti, jelikož délka vkladu vlastnického či zástavního práva se může protáhnout i na několik měsíců.

Dle vyjádření Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 5.3.2014 je nyní průměrná doba vkladových řízení od jeho zahájení k zápisu změn do katastru nemovitostí okolo 7 týdnů. Zkušenost realitních kanceláří a jejich klientů je ale z praxe odlišná. „Aktuálně evidujeme v rámci naší realitní kanceláře několik řízení našich klientů, které již výrazně přesáhly lhůtu pro rozhodnutí Katastrálního úřadu o vkladu navrhovaného vlastnického práva,“ upozornil Daniel Piech, jednatel realitní kanceláře Síť Realit.cz.

K této situaci v největší míře přispěla změna nového občanského zákona a úprava podmínek pro řízení vedená na katastru, především novinka v podobě dvacetidenní lhůty, během které nesmí katastrální úřad povolit vklad (§ 18 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb.). Ačkoliv jsou podmínky pro povolení vkladu splněny a katastrální úřad vklad povolí, vklad proběhne nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace, že byla vyznačena v katastru nemovitostí plomba. I přes vyjádření katastrálního úřadu o přetížení tři a půl násobkem průměrného počtu podání, podaných ke konci minulého roku, to nic nemění na skutečnosti, že dle správního řádu je povinností katastrálního úřadu rozhodnout o návrhu na vklad do 30 dnů, resp. 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). A právě tato povinnost je ze strany Katastrálního úřadu porušována.

Klientům realitních kanceláří postupně dochází trpělivost

Aktuální průtahy na Katastru nemovitostí přinášejí pro klienty realitních kanceláří značné komplikace, a ne jen jim. Většina z nich je díky této situaci již v prodlení s plněním uzavřených smluvních podmínek, v horším případě mají kupující např. ukončené nájemní smlouvy a vzhledem podmínkám smlouvy není možné nové bydlení předat bez vkladu vlastnického práva. „V posledních týdnech se na nás obrátilo několik klientů, kteří díky komplikacím mají zablokované obchodní případy a počítali nejhůře s termíny, které jsou pro katastr závazné. Pro některé kupující klienty jsme dokonce zařizovali i dočasné řešení bydlení, jelikož u předchozího bydlení již vypršela tříměsíční výpovědní lhůta,“ dodává k problematice Daniel Piech.

Dle vyjádření několika oslovených klientů kanceláře Síť Realit.cz není vyloučené, že někteří z nich se budou domáhat náhrady škody, která jim díky daným komplikacím vznikla. Pracovníci Katastrálního úřadu problémy v žádném případě nezastírají, spíše naopak jsou terčem nespokojených účastníků řízení, kteří je v posledních týdnech intenzivně kontaktují. Někteří z nich po zkušenostech dotazování se makléřů realitní kanceláře Síť Realit.cz dokonce sami informují o výrazném posunutí termínů, dokonce není ojedinělý případ, kdy pracovník informoval účastníky o možnosti podání stížnosti nebo o výše uvedené možnosti domáhání se náhrady škody. Problémem jsou dle zjištění taktéž dlouhé termíny předávání spisů od podání návrhu na vklad do předání právnímu oddělení v rámci katastrálního úřadu, které právě posuzuje, zda byly splněny podmínky pro povolení vkladu.

Zlepšení situace v druhé polovině 2014 ?!

V posledních letech se činnost katastrálního úřadu výrazně zlepšila ke spokojenosti všech účastníků, kdy v roce 2013 se průměrná doba vkladu vlastnického či zástavního práva pohybovala okolo 3 týdnů od podání. Legislativní změny od 1.1.2014 vrátili pružnost Katastrálního úřadu o dlouhá léta zpět. V žádném případě není možné omlouvat jakékoliv aktuální pochybení a průtahy Katastrálního úřadu, jelikož měl být na tuto situaci připraven a minimálně nárůst podání a činnosti předpokládat, nebo z druhé strany legislativně rozdělit transformaci na určité kroky, např. formou výjimek s odkladnou účinností, jako byly aplikovány na průkazy energetické náročnosti budov.

Dle vyjádření Katastrálního úřadu z 5.3.2014 jsou již realizována opatření, která v konečném důsledku mají zajistit zkrácení lhůt vyřizování na přijatelnou úroveň s předpokladem, že do pololetí tohoto roku bude k zápisu do katastru docházet obvykle do 4 týdnů, nezbývá proto jen doufat, že se situace zlepší v co nejkratším termínu.

Zdroj: www.sitrealit.cz
Autor: Daniel Piech, MSc.

© 2019, Síť Realit s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality